visie en missie

Elk kind is eigen- wijs!

Vanzelfsprekend staat het kind centraal in mijn werk. "wie ben jij en wat heb jij nodig om je optimaal te ontwikkelen?" is de vraag die ik wil beantwoorden.

Elk kind is uniek, ontwikkelt zich op zijn eigen manier en heeft zijn eigen talenten en beperkingen. Ik ga samen met uw kind op zoek naar de mogelijkheden en schep, samen met u en de school, de randvoorwaarden voor uw kind om zich op zijn eigen wijze optimaal te laten ontwikkelen.

Er is daarmee nooit een "one size fits all"- oplossing; De situatie van elk individueel kind zal het coachingstraject bepalen.

Maak de Konnektie

Een kind staat niet alleen, ouders en school maken deel uit van zijn wereld en ze beinvloeden elkaar.
Een kind is daarmee ook niet alleen eigenaar van het probleem, zijn omgeving kan helpen bij het oplossen ervan. Daarom ga ik nadrukkelijk op zoek naar de samenwerking met u als ouders, maar ook met school en eventuele andere betrokkenen. Samen werken we aan een oplossing!

Worden wie je bent

Mijn wens is dat ieder kind zich vanuit de eigen kracht en rust mag ontwikkelen tot wie hij of zij is en volop gebruik kan maken van zijn of haar talenten. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren!